Resolución dos contratos de Lexicografía e Toponimia

A Comisión Executiva da Real Academia Galega, á vista das propostas que lle elevaron a comisión de selección para un contrato de Lexicografía e a comisión de selección para dous contratos de Toponimia, deu o visto bo á seguinte relación de candidatos por orde de prelación e preferencia:

Contrato de Lexicografia
1. Martínez Eiras, M.ª Esther
2. Román Vázquez, Alexandre
3. Cernadas Figueiras, María
4. Fernández Pazo, Noa

Contratos de Toponimia
1. Castro Castedo, Óscar
2. Santos Calo, Rosa Dolores
3. Cernadas Figueiras, María
4. Vidueiro Rodríguez, Antonio
5. Méndez López, Iván

A Coruña, 12 de marzo de 2019