Relación definitiva de candidaturas para cubrir dous contratos de sociolingüística

Faise pública a relación definitiva de persoas candidatas, por orde de prelación e preferencia, para desenvolver traballos de sociolingüística na Real Academia Galega.

 

CONTRATO 1
Xornada completa (40 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente

Lidia Gómez Martínez
Alba Aguete Cajiao

 

CONTRATO 2
Xornada parcial (25 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente

Gabino Segundo Vázquez Grandío

 

A Coruña, 11 de decembro de 2019