Relación definitiva de candidaturas para un contrato eventual

Relación definitiva de persoas candidatas para a cobertura dun contrato eventual adscrito ao departamento de comunicación da Real Academia Galega por orde de prelación:

  • Grandío López, Miguel
  • Piñeiro González, Coral
  • Pazos Tenreiro, Olalla
  • Maseda Prado, Andrea

A Coruña, 30 de xullo de 2021