Relación de persoas candidatas, por orde de prelación, para a cobertura de dous contratos

Relación de candidatos e candidatas, por orde de prelación,
para a cobertura de dous contratos eventuais a tempo completo para realizar
tarefas lexicográficas e de redacción e revisión lingüística na
Real Academia Galega

A Coruña, 7 de marzo de 2022

Redacción e revisión lingüística de textos

  • Estévez Iglesias, Adrián
  • Fariñas Garrote, Beatriz
  • Losada Cuquejo, Alba

Tarefas lexicográficas

  • Fernández Vasco, Celia
  • Varela Aenlle, Carlos Jesús