Presentación dos orzamentos da Real Academia Galega

Nos documentos que adxuntamos máis abaixo ofrecemos os orzamentos da Real Academia Galega presentados ao Plenario desta institución para a súa aprobación.

Escudo da Academia

O resumo da liquidación do orzamento de 2012 pódese descargar aquí.

Mentres que o resumo do orzamento para o ano 2013 pódese descargar nesta ligazón.