Persoas seleccionadas para realizaren a entrevista para dous contratos eventuais

Persoas seleccionadas para realizaren a entrevista para
traballos de lexicografía e de redacción e revisión de textos na RAG

A Coruña, 25 de febreiro de 2022

Listaxe de persoas seleccionadas por orde de prelación para realizaren a entrevista para a cobertura dun contrato eventual a tempo completo de persoal técnico para realizar tarefas de redacción e revisión lingüística de textos na Real Academia Galega.

  • Estévez Iglesias, Adrián
  • Losada Cuquejo, Alba
  • Fariñas Garrote, Beatriz
  • Pernas Rubal, Cristian

Listaxe de persoas seleccionadas por orde de prelación para realizaren a entrevista para a cobertura dun contrato eventual a tempo completo de persoal técnico para realizar tarefas lexicográficas na Real Academia Galega.

  • Varela Aenlle, Carlos Jesús
  • Pernas Rubal, Cristian
  • Fernández Vasco, Celia

As entrevistas terán lugar o vindeiro xoves 3 de marzo de 2022 na sede da Real Academia Galega (rúa Tabernas, 11 - A Coruña) en horario de mañá. Confirmarase por correo electrónico e teléfono a hora á que debe presentarse cada unha das persoas seleccionadas.