No tempo da vendima

O viño vive hoxe en Galicia un tempo de esplendor grazas ao esforzo dos Consellos Reguladores e dos adegueiros por preservar e perfeccionar as nosas abundantes variedades autóctonas. Con todo, a situación non sempre foi así.
Imaxe dun acio nun mural en Santa Eulalia de Bóveda
Imaxe dun acio nos murais de Santa Eulalia de Bóveda


Na segunda metade do século XIX asolaron os viñedos do país tres pestes que supuxeron unha verdadeira ameaza para a súa diversidade.

A primeira delas foi o oídio, un fungo que afectaba sobre todo ás follas da planta e que apareceu contra a década de 1850 na comarca ourensá de Trives, desde onde se espallou por toda Galicia. Neste artigo do catedrático de Química da universidade compostelá, Antonio Casares (Monforte de Lemos, 1812-Santiago de Compostela, 1888), publicado en La Esposición compostelana en 1858, o eminente científico recomenda, como remedio contra a praga, o sulfatado de xofre en po sobre as vides afectadas.

Mais as doenzas que habían decimar as hortas vinícolas galegas aínda estaban por chegar. Por volta de 1885, aparecía en Pontevedra o mildio -do inglés mildew- un balor que afectaba non só ás follas, senón tamén ao interior do tronco e o froito. Contra este mal empregouse, con bo resultado, o mesmo método de sulfatado de derivados do xofre que se utilizara contra o oídio. No libro de José Ricarte, Instrucciones prácticas para conocer y combatir el mildiu y enfermedades de la vid, publicado en Pontevedra en 1893 e que se pode consultar aquí, analízase a etioloxía desta peste.

Aínda así, a peste máis daniña para as nosas vides foi a filoxera. Este pulgón procedente de América desembarcou literalmente en Europa na década dos setenta do século XIX, e chegou ao sur de Galicia vinte anos máis tarde desde Portugal. A pesar dos moitas tentativas, a ciencia da época non deu atopado outra solución a este mal que non fose a substitución das cepas autóctonas afectadas por outras procedentes da América, e practicamente inmunes ao andazo, sobre as que se enxertaron, nuns casos, variedades autóctonas de uva, e noutros moitos, variedades foráneas moito máis produtivas, aínda que de calidade máis cativa, como foron o tempranillo e o famoso catalán. No seu libro La Filoxera, publicado na Coruña en 1879, e que se pode consultar aquí, o catedrático de Historia Natural, Tomás Rico Jimeno, estuda as características biolóxicas do insecto, a xénese da súa difusión por Europa, e confesa tamén a súa incapacidade para achegar unha cura para a peste.

Despois desta invasión das variedades foráneas propiciada polas pestes, o proceso de recuperación dos cultivos galegos orixinais –as chamadas cepas vellas- foi lento pero constante. Nel participaron, ademais dos técnicos e enólogos especializados na materia, os intelectuais galeguistas da época, desde Otero Pedrayo e Cabanillas, ata, máis tarde, Álvaro Cunqueiro, o noso grande escritor culinario. Pero a estima polo viño no noso país vén de tempos remotos, como podemos comprobar neste testamento de 1317.

Nota: parte da documentación empregada nesta nova foi tirada do libro de Xavier Castro, A rosa do viño: cultura do viño en Galicia (Galaxia, 2010).