Medalla conmemorativa dos primeiros Xogos Florais do rexionalismo en Tui

Imaxe da cara da moeda
Imaxe da cara da medalla


Os Xogos Florais de Galicia, organizados no Teatro Principal de Tui o 24 de xuño de 1891, constituíron o primeiro acto público celebrado integramente en galego na historia contemporánea de Galicia. Os seus promotores pretendían prestixiar a cultura en galego mediante un concurso literario no que os autores debían presentar traballos inéditos e escritos en galego en calquera das súas formas dialectais, incluíndo o galego berciano e o da comarca do Eo-Navia.

Os Xogos foron un exemplo de diversidade política, neles integráronse demócratas, liberais, federalistas pero tamén conservadores católicos procedentes do tradicionalismo e o carlismo. Esta fráxil alianza entre persoeiros de ideoloxías tan dispares foi só posible grazas á súa xenerosidade e á clara intención, por parte de todos eles, de dar a coñecer á opinión pública a existencia da nación galega. Cumpría transformar a realidade galega mediante a descentralización administrativa e a loita contra o caciquismo.

O discurso de Manuel Murguía, un dos principias patrocinadores dos Xogos, xunto a Alfredo Brañas e o relixioso Manuel Lago González, resume esta actitude reivindicativa da lingua e nacionalidade galegas con parágrafos como o seguinte:

"Léngoa distinta -di o aforismo político- acusa distinta nacionalidade. Digámo-l'o nós tamén, se nos compre con maor firmeza ainda, e poñamos de nós o que faga falla pra que sea para sempre esta léngoa en consonancia c'o noso espríto, e feita como ningun-ha outra, pra espresión d'un-ha literatura tan oposta ô genio d'a de Castilla como é esta que nós temos."

Esta medalla foi batida en Vigo polo xoieiro Enrique Pérez en 1891, nunha das caras reprodúcese unha ave fénix agromando das chamas, acompañada da lenda "SURGE ET AMBULA"; érguete e camiña. A mensaxe implícita é evidente: Galicia precisaba renacer das súas cinzas mediante a unión de todas as forzas galeguistas. Na outra cara, pode lerse a lenda: "TUY PRIMEIRA CONVOCATORIA ANO MDCCCLXXXXI - CONSISTORIO DOS XOGOS FRORAIS-GALICIA".

Imaxe da cruz da moeda
Imaxe da cruz da medalla