Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria de dous contratos de sociolingüística

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria de dous contratos para realizar traballos de sociolingüística na Real Academia Galega

 

Listaxe de persoas admitidas

CONTRATO 1
Xornada completa (40 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente

Aguete Cajiao, Alba
Busto Dopazo, Estefanía
Gómez Martínez, Lidia
Gómez Picallos, Héctor
Leis Ferreira, José Antonio
Pernas Rubal, Cristian
Solla Portela, Miguel Anxo
Vidal López, Clara

CONTRATO 2
Xornada parcial (25 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente

Vázquez Grandío, Gabino Segundo

As solicitudes que se reciban por correo postal, con data de emisión dentro do prazo establecido, serán tamén admitidas.

O vindeiro día 18 de novembro de 2019 publicarase na web da Academia a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

A listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas tamén está dispoñible NESTA LIGAZÓN.