Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria dun contrato eventual

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DUN CONTRATO EVENTUAL A TEMPO COMPLETO PARA PERSOAL TÉCNICO ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE REAL ACADEMIA GALEGA

PERSOAS ADMITIDASPERSOAS EXCLUIDAS
Andrade Ramos, DiegoCarral López, Emilio (1 e 2)
Barandela Álvarez, HéctorCastiñeiras Porto, Silvia (1)
Blanco Vázquez, MaruxaCorral Mato, Silvia (2)
Cela Ferreiro, SilaGutiérrez Caneda, Beatriz (1)
Enríquez Castro, RaquelOgando Des, Luis (1)
Fernández Fernández, Pablo JoséTraba Rotea, Sara (1)
Fernández Paz, NuriaTubío Rei, Olaia (1)
Gordillo Trigo, IagoVeira Martínez, Daniel (1)
Grandío López, Miguel 
Iglesias Losada, Carlos 
López González, Ángel
Llorca Loureiro, Mario 
Lodeiro Penas, Katia 
López Temes, Sara 
Maseda Prado, Andrea 
Patiño González, Bran 
Pazos Tenreiro, Olalla 
Piñeiro González, Coral 
Requejo de Ozámiz, Mirem Nekane 
Rodríguez Arias, María 
Santiago Martínez, Pablo
Suárez Pena, Javier

 

  • (1) Non acredita a titulación universitaria requirida nas bases da convocatoria.
  • (2) Non acredita competencia en lingua galega (mínimo esixido: Celga 4 ou equivalente).

O venres 23 de xullo anunciarase a través da páxina web da Real Academia Galega a 
relación de persoas convocadas á fase de entrevista persoal, que se desenvolverá na 
sede da institución (rúa Tabernas, 11 – A Coruña) o luns 26 de xullo.

Esta información está tamén dispoñible NESTA LIGAZÓN.

A Coruña, 19 de xullo de 2021