Homenaxe a Rosalía en Padrón

A celebración do aniversario do nacemento de Rosalía de Castro enmárcase no programa de actos Rosalía 2013, que celebra os 150 anos da publicación de Cantares Gallegos.
Méndez Ferrín, Abel Caballero, Álvarez Blanco, Xesús Vázquez e Angueira Viturro
Méndez Ferrín, Abel Caballero, Álvarez Blanco, Vázquez Abad e Angueira Viturro entre outras autoridades asistentes ao acto


O evento tivo lugar en Padrón, na Casa-Museo Rosalía de Castro,,e contou coa presenza de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro; Xesús Vázquez, conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria; Xosé Luís Méndez Ferrín, presidente da Real Academia Galega; Xosé Henrique Costas, vicerreitor da Universidade de Vigo; Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura; Valentín García, secretario xeral de política lingüística; Axeitos Agrelo, secretario da Academia; dos académicos Álvarez Blanco, Alonso Montero, Fernández Rei, González González, Ferro Ruibal e Fernández Freixanes, así como de numerosos persoeiros do mundo da cultura, das institucións e público en xeral.

Abriu a xornada Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, quen comezou a súa intervención expresando o seu agradecemento a todos os gaiteiros que participaran na interpretación da "Alborada" de Rosalía ao longo de todo o país na mañá do 14 de febreiro. Angueira Viturro anunciou tamén a próxima reinauguración da Casa Museo de Rosalía de Castro, "cuxa construción foi un verdadeiro esforzo comunal do pobo galego", e concluíu: "coa publicación de Cantares Gallegos Rosalía púxose no bando do pobo, e hoxe, 150 anos despois, o pobo segue no seu bando".

Xosé Antón Pedreira, presidente da Asociación de Libreiros de Galicia, destacou a vixencia das reivindicacións rosalianas, "basta xa de termos que emigrar, basta xa de sermos unha lingua postergada. Rosalía reclamou para nós o noso dereito a ter unha vida digna neste país".

María Solar e Méndez Ferrín
Méndez Ferrín durante a súa intervención.


Manuel Bragado, presidente da Asociación Galega de Editores reclamou a importancia do editor Juan Compañel no noso Rexurdimento. "Con el iniciouse o proceso histórico de publicación en galego ao que nos debemos os editores contemporáneos".

Elisa Fernández Rei, tesoureira da Asociación Internacional de Estudos Galegos, expresou a vontade deste colectivo de seguir pulando polo recoñecemento da importancia do legado rosaliano na conformación da identidade da Galicia contemporánea.

A Asociación de Escritores en Lingua Galega, que celebraba á mesma hora unha homenaxe a Rosalía en Bonaval, enviou unha nota na que, despois de describira a obra rosaliana como "a voz colectiva da nación", reclamaron para Rosalía un panteón laico e de propiedade pública.

En nome do Pen Clube falou González Tosar, quen lembrou a importancia da figura de Rosalía na diáspora galega, "non hai un lugar na emigración galega onde non estea presente Rosalía".

Alonso Montero pasou revista á relación entre Lorca e o texto rosaliano feita explícita no poema "Canzón de cuna para Rosalía de Castro morta", e fixo referencia tamén a irmandade no destino entre o poeta granadino e o seu editor compostelán Ánxel Casal, "xuntos na mesma morte".

A profesora estadounidense Kathleen March estivo presente no aniversario de Rosalía mediante unha gravación sonora na que definía a Rosalía como "a porta de Galicia". "O seu é un berro en favor dunha Galicia ceibe e digna. Rosalía está hoxe no cerne do imaxinario colectivo galego".

O director da Fundación Barrié, Javier López Martínez, expresou, pola súa parte, a vontade desta fundación por seguir fomentado a investigación sobre os textos rosalianos e a difusión do seu coñecemento entre a xente moza.

A académica e vicepresidenta do Consello da Cultura Galega informou sobre o congreso arredor da obra rosaliana que, en breve, porá en marcha esta institución, Rosalía de Castro no século XXI. "Un dos obxectivos deste congreso", expresou Álvarez Blanco, "é o de xuntar as novas voces que se se están a achegar ao estudos rosalianos con aqueloutras que xa levan moito tempo traballando sobre esta cuestión".

María Solar e Álvarez Blanco
María Solar, mantedora do acto, e Álvarez Blanco, académica numeraria


Entre as contribucións que a Universidade de Vigo fará á conmemoración da publicación dos Cantares, o seu vicerreitor, Xosé Henrique Costas, destacou a da tradución dos seus textos a máis de cincuenta linguas. Costas rematou a súa intervención advertindo sobre o estado de perigo no que se atopa a lingua, "ameazada por decisións erróneas e esganadoras".

O presidente da Academia, Méndez Ferrín, comparou na súa intervención a obra rosaliana coa do poeta romántico francés Gerard de Nerval, nomeadamente, co seu poema "El desdichado", onde aparece por vez primeira a figura do "sol negro da melancolía" que para Méndez Ferrín ofrece grandes semellanzas coa negra sombra rosaliana. "Pero hoxe Gerard de Nerval está soterrado en chan público e a disposición de todos os cidadáns franceses. Eu subscribo, pois, a digna reclamación da Asociación de Escritores en Lingua Galega; estamos cansos de pedir as chaves, queremos un Bonaval laico e público".

O alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, destacou a importancia da súa cidade para a formación intelectual da Rosalía moza, "Rosalía está hoxe aínda viva en Compostela".

Abel Caballero, alcalde de Vigo, sinalou o valor exemplarizante da obra de Rosalía de Castro, "afirmamos hoxe a nosa vontade de seguir o camiño trazado por Rosalía de Castro, ese facho de luz e de progreso nado en Vigo expresado nese libro que deu comezo a Galicia".

Xesús Vázquez Abad, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, despois de destacar a importancia da tradución de Cantares Gallegos ao inglés promovido polo organismo que dirixe,destacou, "con Rosalía de Castro aprendemos que a nosa cultura ten na muller valores desaproveitados".

A actuación musical de Uxía Senlle, con textos de Rosalía musicados, púxolle o peche ao acto.