Declaración da RAG sobre a proposta do Día das Linguas Ibéricas e a Carta Europea das Linguas

Deseguido reprodúcese a declaración da Real Academia Galega en relación coa proposta non de lei aprobada o pasado 1 de xuño pola Comisión de Cultura do Congreso dos Deputados para a celebración dun día das linguas ibéricas e instando ao cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias.