Declaración da Academia no pasamento de Xaime Isla Couto

A Real Academia Galega quere manifestar a súa profunda dor polo pasamento de D. Xaime Isla Couto, patriota cristián, sabio e xeneroso.

Ver fichade D. Xaime Isla Couto na web da Academia.