Contratos de toponimia e lexicografía: persoas seleccionadas para realizaren a entrevista

Listaxe definitiva de candidatos/as seleccionados/as para realizaren a entrevista para as prazas de lexicografía e de toponimia (dispoñible tamén nesta ligazón).

Relación de persoas seleccionadas para a entrevista para a praza de lexicografía
Román Vázquez, Alexandre
Martínez Eiras, M.ª Esther
Fernández Pazo, Noa
Cernadas Figueiras, María

Convócanse as persoas seleccionadas para a praza de lexicografía o martes 12 de marzo de 2019 ás 11:15 horas na sede da Real Academia Galega (Tabernas, 11 – A Coruña).

Relación de persoas seleccionadas para a entrevista para as prazas de toponimia
Castro Castedo, Óscar
Cernadas Figueiras, María
Méndez López, Iván
Santos Calo, Rosa Dolores
Vidueiro Rodríguez, Antonio

Convócanse as persoas seleccionadas para a praza de toponimia o martes 12 de marzo de 2019, ás 12:15 horas na sede da Real Academia Galega (Tabernas, 11 – A Coruña).