Contratos de toponimia e lexicografía: listaxe provisional de persoas admitidas

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria de tres contratos para realizar traballos de toponimia e lexicografía na Real Academia Galega (Proxecto Toponimia de Galicia), dispoñible tamén nesta ligazón.

RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS

Contratos de toponimia
Amarelo Montero, Daniel
Castro Castedo, Óscar
Cernadas Figueiras, María
Costa González, Paula
Fernández Pazo, Noa
García Romero, Minia
Guisantes Alonso, Miguel
Iglesias Baz, Jessica
Méndez López, Iván
Naya Sánchez, Xián
Pérez Martínez, María
Román Vázquez, Alexandre
Saavedra Blanco, Lucía
Santos Calo, Rosa Dolores
Vidueiro Rodríguez, Antonio

Contrato de lexicografía
Amarelo Montero, Daniel
Cernadas Figueiras, María
Costa González, Paula
Fernández Pazo, Noa
Guisantes Alonso, Miguel
Martínez Eiras, M.ª Esther
Naya Sánchez, Xián
Pérez Martínez, María
Román Vázquez, Alexandre
Saavedra Blanco, Lucía
Vidueiro Rodríguez, Antonio

Listaxe de persoas excluídas:
César Camoira Vega (Documentación incompleta)

As solicitudes que se reciban por correo postal ata o xoves 28 de febreiro ás 12:00 horas, con data de emisión dentro do prazo establecido, serán tamén admitidas.

O prazo de presentación de reclamacións e para corrixir a documentación presentada manterase aberto do 28 de febreiro ao 4 de marzo de 2019.

O vindeiro día 7 de marzo ás 14:30 horas (aprox.) publicarase na web da Academia a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.