Contratos de sociolingüística: persoas seleccionadas para realizaren a entrevista

Listaxe definitiva de candidatos/as seleccionados/as para realizaren a entrevista para as prazas de sociolingüística

Todas as entrevistas terán lugar o luns 25 de novembro de 2019 na sede da Real Academia Galega (Tabernas, 11 – A Coruña) á hora indicada para cada aspirante.

CONTRATO 2
Xornada parcial (25 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente

Gabino Segundo Vázquez Grandío (17:15 horas)

CONTRATO 1
Xornada completa (40 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente

Alba Aguete Cajiao (17:35 horas)
Lidia Gómez Martínez (18:00 horas)
Miguel Anxo Solla Portela (18:25 horas)

 

A Coruña, 22 de novembro de 2019