Conmemoración dos Xogos Florais da Coruña

Baixo o lema "Unha estrela no ceo de Galicia", o segundo día de xullo de 2011, a Real Academia Galega celebrou, en colaboración co Concello da Coruña, o 150 aniversario dos Xogos Florais celebrados nesta cidade en 1861.

O acto foi presentado polo secretario da Academia, Xosé Luís Axeitos, e o discurso de clausura correspondeu ao presidente, Xosé Luís Méndez Ferrín.

Ao pé do coruñés Teatro Rosalía de Castro, diversas actuacións homenaxearon o 150 aniversario destes Xogos Florais, data que constitúe o inicio do Rexurdimento da literatura galega.

Na celebración participaron Nova Galega de Danza; a pianista Margarita Viso, que interpretou a Muiñeira para piano composta por Canuto Berea para os Xogos de 1861 e a Banda Municipal de Outes, o Concello do que era orixinario Francisco Añón, gañador dos primeiros Xogos

Tiveron tamén presenza activa Ramón Blanco, secretario da Asociación Cívico Cultural Terra de Outes, e outras quince personalidades representativas do activismo cultural e cívico da cidade que recitaron poemas do Álbum de la Caridad, editado por José Pascual López Cortón en 1862 con poemas de Rosalía, Pondal e Añón, entre outros poetas.

Reportaxe gráfica das celebración en Fotogalerías.