'Carta a un corvo...' de Avilés de Taramancos

Hoxe, no Día Internacional da Poesía, publicamos un texto do poeta Antón Aviles de Taramancos, nado en Noia o 6 de abril de 1935, e finado na Coruña un 22 de marzo de 1992.
Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos de volta en Galicia en 1974 (Familia Avilés Baquero)


O poema de Avilés de Taramancos que transcribimos máis abaixo está tirado do libro A Frauta i-o garamelo, publicado na imprenta Moret da Coruña en xaneiro de 1959, e que conta con ilustracións de Lixandre (Alejandro González Pascual), cuberta de Xosé Lois, e unha dedicatoria á Academia na que se pode ler: "A Real Academia Galega, en espera de mellores tempos e labores".

CARTA A UN CORVO QUE SE CHAMA ALBERTE
Cadaleito de pomba, Alberte amigo
lecer de pleos piñeirals e noites,
dende a mesma lediza da rocha ou da caroucha esquirbo.

A meu carón, agoiro de desatada risa,
mora anterga oliveira con escuras
parola de vagalumes nenos.

Fresco ouvear de can na tua ollada
que trai o vento a tombos pol-o vento,
e digo entrana fouce tuas azas.

Deixa logo a serán pol-os labercos
nados no teu ensoño, e dime longo vieiro de montanas
para min soio.

A cada intre teño pol-a risa do ceo
un compañeiro teu que me trai novas
das toxeiras acesas, dos regatos
en onde xogo neno eternamentes.

Eiquí, agora, na colleita das noces
non sabemos o anaco de ceo de que eres dono
i-esquirboche nas tellas pra que seipas
que sempre andan comigo arcos de vella.

Tamén, o vello amigo agarimouse
nos niños de anduriña recén nados
e dorme ao sol da viña en peringuenlas.

Non mandes tua voz de estadea pol-os freixos
que eu sempre estou en todol-os camiños
buscando sol e froitos nos centeos,
rachando chambras verdes e brincando
de valado en valado pol-os peitos.

Si estás perto de Deus, dalle ista folla
amarela de viña, para que cubra
núa muller de noite no teu anxo.

 

Dedicatoria
Dedicatoria na folla de garda