Tribuna

Produciuse un erro ao procesar o modelo.
The following has evaluated to null or missing:
==> navigationEntry.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("display_page_template") [in template "35243#35273#111402" at line 7, column 33]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign isActive = navigationEntry.ge... [in template "35243#35273#111402" at line 7, column 13]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <div class="header-links"> 
3	<#list entries as navigationEntry> 
4    <#assign isActive = navigationEntry.isSelected() || navigationEntry.isChildSelected()> 
5    <#assign cssClass = ""> 
6    <#if layout.isSystem()> 
7      <#assign isActive = navigationEntry.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("display_page_template") == layout.layoutId?string /> 
8    </#if> 
9    <#if isActive> 
10      <#assign cssClass = "header-links__item--active"> 
11    </#if> 
12		<a class="header-links__item ${cssClass}" href="${navigationEntry.getURL()}">${navigationEntry.getName()}</a> 
13	</#list> 
14	</div> 
15</#if> 

Adeus a Xohana

O pasado 12 de setembro finaba en Vigo a escritora e académica Xohana Torres. A tamén membro de número RAG e poeta Luz Pozo Garza escribiu estes sentidos versos na súa memoria.

Adeus a Xohana
polo mar da morte


1

Querías navegar. Nin outra cousa...
O mar no corazón. e o mar ao lonxe

e as aves a bater no tempo ileso

namentras a estribor daquesta vida
te declarabas émula
da primeira almiranta
dunha historia:

"Eu tamén navegar...",
gritas aos catro ventos

rachar coa submisión
códigos obsoletos

sofismas e secuencias
solagadas...

conxurar testamentos
exorcizar mapoulas
antigos paradoxos
sen mesura
aquela maxia...

2

Sí. aquela maxia pode ser
de todos...

Eu tamén navegar
aos catro ventos...

entregada ás mareas
coreabas
polas rúas e as prazas
da cidade...

e os ollos
de par en par ávidos. libres
polas costas do mar océano aberto...

3

- Ai… Ai… mas. as Fisterras nosas
as soñadas Fisterras
as nosas consagradas
as tan amadas terras...

vémolas na distancia dun corazón
lonxano moi ferido!

- Daquela retornamos como tornara Ulises
a reinar e a morrer no lugar consagrado...

ao primeiro esplendor da nosa historia

de puro amor
de pura idolatría...

Luz Pozo Garza
Membro de número da Academia