A Cometa, de Álvarez Blázquez, poema da semana

Editor, poeta, historiador e membro de número da Academia , o pasado 4 de febreiro fixéronse 97 anos do nacemento de Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985), un dos principais propulsores do renacer cultural galego despois da Guerra Civil.
O poeta Xosé María Álvarez Blázquez
O poeta Xosé María Álvarez Blázquez


O poema que reproducimos a continuación está tirado do libro Canle segredo, editado por Edicións Castrelos de Vigo en 1976, aínda que, segundo aclara o autor no seu limiar, fora escrito entre 1951 e 1953 e acadara, nesta segunda data, o premio Eduardo Pondal do Centro Gallego de Buenos Aires.

"A cometa"

Botar unha cometa
era guindar os soños
todos pola fiestra

Era poñer a ialma
por enriba das ponlas
máis ergueitas da fraga.

Era andar cos miñatos
nun alto voo suspenso
sobor da paz dos campos.

Era ter -¡cousa meiga!-
o corazón atado
cun longo fío á terra.