A Academia e o Parlamento organizan un seminario para unificar criterios lingüísticos

O curso insírese nun protocolo de colaboración entre as dúas entidades co fin de promover a calidade no uso da lingua nas institucións públicas.
Sede do Parlamento de Galicia
Parlamento de Galicia (Foto de Adrián Estévez para a Galipedia)


Un grupo da Sección de Gramática da Academia composto por Xosé Xove e Francisco Cidrás, e coordinado por Rosario Álvarez Blanco, impartiu un curso a vinte cinco profesionais dos servizos lingüísticos do Parlamento, a Administración de Xustiza e mais da Xunta de Galicia, encamiñado a acadar un incremento na calidade da expresión, tanto escrita como oral, das institucións autonómicas.

Durante o transcurso do seminario, os membros da Academia estableceron unhas pautas de redacción e de estilo uniformes e, asemade, resolveron as dúbidas máis recorrentes verbo do correcto uso da norma lingüística que lles presentaron os traballadores da Xunta e o Parlamento.

Ao remate da primeira sesión, celebrada o 11 de decembro, ambas as partes valoraron positivamente os resultados acadados, e expresaron a súa vontade de seguir mantendo no futuro esta liña de traballo conxunto e colaboración entre as dúas institucións.

Asimesmo, a Real Academia Galega manifestou, en cumprimento das súas funcións, a súa disposición plena a colaborar con outras entidades que soliciten o seu asesoramento en materia de lingua.