Obras Procurar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *  
Amado Carballo, Luís - O Galo
Amado Carballo, Luís - Proel
Armada Teixeiro, Ramón - ¡Non mais emigración! (Apropóseto líreco-dramáteco)
Armada Teixeiro, Ramón - Aturuxos
Armada Teixeiro, Ramón - Casos e cousas
Curros Enríquez, Manuel - Aires d'a miña terra
Curros Enríquez, Manuel - O divino sainete
Dato Muruais, Filomena - Follatos
Lago, Arcebispo - Escolma de poesías
López Ferreiro, Antonio - A tecedeira de Bonaval
López Ferreiro, Antonio - O castelo de Pambre
López Ferreiro, Antonio - O niño de pombas
Martínez-Risco, Sebastián - 14 Nadaliñas: 1958 - 1973
Martínez-Risco, Sebastián - Presencia da Lingua Galega
Montenegro, Amador - Fábulas i epigramas
Montenegro, Amador - Muxenas
Pondal, Eduardo - Queixumes dos pinos
Rodríguez López, Xesús - Costumbres gallegas. A malla
Rodríguez López, Xesús - Cousas d' as mulleres e outras poesías
Rodríguez López, Xesús - O chufón
Rodríguez López, Xesús - Pasaxeiras
Rosalía de Castro - Cantares Gallegos
Rosalía de Castro - Follas novas
Salinas, Galo - ¡Lenda de horrore! A mitra de ferro ardente
Valladares, Marcial - Cantigueiro popular