Publicacións

Publicacións de Lingua

 

Seminario de Lexicografía


1913-1928
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario gallego-castellano. A Coruña: RAG, 1913-1928.

1970
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas do idioma galego. A Coruña: RAG, 1970.

1971
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG, 1971.

1977
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 2ª ed. A Coruña: RAG, 1977.

1990
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da lingua galega. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1990.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Vocabulario ortográfico da lingua galega: (versión provisional). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1990.

1991
GARCÍA, C.
Contribución ó léxico de Álvaro Cunqueiro. A Coruña: RAG, 1991.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Léxico administrativo castelán-galego. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1991.

1993
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Pequeno diccionario da lingua galega. A Coruña: RAG, 1993.

1995
PENSADO, X. L. (ed.)
Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858). A Coruña: RAG, 1995. (Cadernos de lingua. Anexo, 2).

1996
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Actas do Simposio de Lexicografía Actual: elaboración de diccionarios. A Coruña: RAG, 1996. (Cadernos de lingua. Anexo, 3).

1997
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: RAG. 1997.

2000
BUGARÍN, M. X. e GONZÁLEZ REI, B. (ed.)
Diccionario gallego-castellano / Porto Rey, F. A Coruña: RAG, 2000.
GARCÍA ARES, M. (ed.)
Nuevo suplemento al Diccionario gallego-castellano publicado en 1884 / Valladares Núñez, M. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 4).
NEIRA, M. e RIVEIRO, X. (ed.)
Vocabulario gallego-castellano / Pintos, X. M. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 5).
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da Real Academia Galega. 3ª ed. A Coruña: RAG, 2000.
REI LEMA, X. M. (ed.)
Vocabulario de Soneira / Romero Lema, F. A Coruña: RAG, 2000. (Cadernos de lingua. Anexo, 6).

2003
PENSADO, X. L. (ed.)
Vocabulario[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren decir / Bachiller Olea. A Coruña: RAG, 2003. (Cadernos de lingua. Anexo, 7).
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG, 2003. [4,9 Mb]

2004
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M., SANTAMARINA FERNÁNDEZ, A. (coords.).
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 2004.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2004.
VARELA AENLLE, C. X., [et al.].
A herdanza da lingua: O galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres. A Coruña: RAG, 2004. [5 Mb]

2005
PAZÓ FERNÁNDEZ, E.
Dicionario galego de televisión. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / Compañía de Radio Televisión de Galicia / Termigal, 2005.

2010
DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L., MANEIRO VÁZQUEZ, Y., VEIGA MATEOS, I.,
Dicionario galego de recursos humanos. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Fundación Galicia Empresa / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Termigal, 2010.
REGUEIRA, X. L.
Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG, 2010.

2012
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Diccionario da Real Academia Galega. Versión dixital.
VEIGA MATEOS, I.; ROMARÍS HORTAS, S.; PAZ LEMA, M.º J.; DUYOS MÍGUEZ, M.
Dicionario de alimentación e restauración galego-castelán-inglés. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Fundación Galicia Empresa / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / Termigal, 2012.


Seminario de Onomástica


2012
ARES VÁZQUEZ, N.
Estudos de toponimia galega. Volume I. A Coruña: RAG, 2012.

2013
ARES VÁZQUEZ, N.
Estudos de toponimia galega. Volume II. A Coruña: RAG, 2013.

2016
FERRO RUIBAL, X. (ed.)
Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e codificación. A Coruña, RAG, 2016.
MENDEZ, L.
Toponimia de Agolada. A Coruña. RAG, 2016.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Os apelidos en galego. Orientacións para a súa normalización. A Coruña: RAG, 2016.

2017
BOULLÓN, A. e MÉNDEZ, L. (ed.)
Estudos de Onomástica Galega II: Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e linguísticos. A Coruña: RAG, 2017.

2018
CABEZA QUILES, F.
Toponimia da Estrada. A Coruña: RAG, 2018.
MARQUÉS VALEA, X.
Toponimia de Trabada. A Coruña: RAG, 2018.
MARTÍNEZ LEMA, P.
Toponimia de Begonte e Rábade. A Coruña: RAG, 2018.

2019
LÓPEZ BOULLÓN, X.R.
Toponimia de Ames. A Coruña: RAG, 2019.

 


Seminario de Sociolingüística


1993
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Estudio sociolingüistico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingúístico de Galicia. [PDF 7.3Mb] A Coruña: RAG, 1993. (Cadernos de lingua. Anexo, 1).

1994
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña: RAG, 1994.

1995
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia. A Coruña: RAG, 1995.

1996
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Actitudes linguísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolinguístico de Galicia. A Coruña: RAG, 1996.

2003
O galego segundo a mocidade. A Coruña: RAG, 2003.

2007
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. I: Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia. A Coruña: RAG, 2007.

2008
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II: Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña: RAG, 2008.

2011
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. III: Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña: RAG, 2011.

2016
MONTEAGUDO, H. e LOREDO, X. (ed.)
Lingua e sociedade en Galicia. A evolución sociolingüística 1992-2013. A Coruña: RAG, 2016.

2018
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados. 1992 -2016. A Coruña: RAG, 2018.
REAL ACADEMIA GALEGA (ed.)
A lingua no CEIP Agro do Muíño. A Coruña: RAG, 2018.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar