Publicacións

Publicacións de Historia

 

1907
MARTÍNEZ SALAZAR, A.
Antiguallas de Galicia. A Coruña: RAG, 1907.

1910
LÓPEZ PELÁEZ, A.
Elogio de Fray Martín Sarmiento. A Coruña: RAG, 1910.

1915
MARTÍNEZ SALAZAR, A. (ed.)
Documentos gallegos del Archivo Municipal de La Coruña. A Coruña: RAG, 1915.

1927
LAGE, R., e CAULONGA, V.
Proyecto de monumento a Curros Enríquez en la ciudad de La Coruña: memoria descriptiva. A Coruña: RAG, 1927.

1948
MARTÍNEZ SALAZAR, A.
Algunos temas gallegos. A Coruña: RAG: Deputación Provincial de A Coruña, 1948-1981. 2 v.

1953
VILLAR PONTE, R.
Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega. A Coruña: RAG, 1953.

1968
LÓPEZ CUEVILLAS, F.
A Edade do Ferro na Galiza. A Coruña: RAG, 1968.

1974
VIQUEIRA, X.V.
Escolma de traballos. A Coruña: RAG, 1974.

1985
FILGUEIRA VALVERDE, X. (ed.)
Antón Losada Diéguez. A Coruña: RAG, 1985.

1988
FERREIRA PRIEGUE, E.
Galicia en el comercio marítimo medieval. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1988.

1993
ARTAZA, M. M. de.
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 1993.

1996
GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. (ed.)
Xesús Ferro Couselo: vida e obra. A Coruña: RAG, 1996.

1998
GUTIÉRREZ ALLER, V.
Formulario notarial. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística / Centro Ramón Piñeiro, 1998.

2001
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (coord.).
Parlamentarios de Galicia (1810-2001). A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, 2001.

2003
AXEITOS AGRELO, X. L. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Cartas a Murguía. Vol. I. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2003.
BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (coord.).
Parlamentarios de Galicia (1810-2003). 2ª ed. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, 2003.

2005
AXEITOS AGRELO, X. L. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Cartas a Murguía. Vol. II. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG, 2005.

2007
VILLARES PAZ, R. e BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (ed.)
Os Símbolos de Galicia. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega ; A Coruña : Real Academia Galega, 2007

2008
AXEITOS AGRELO, X. L., GRANDÍO SEOANE, E. e VILLARES R. (ed.)
A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández. A Coruña: RAG | Santiago de Compostela: Consello da Cultura; USC, 2008

2013
PARDO DE ANDRADE, M.
Rogos dun galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-14). A Coruña: RAG, 2013.
BARREIRO FERNÁNDEZ X. R. (coord.)
O resplandor primeiro. Estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz. A Coruña: RAG, 2013.


2016
 BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R (ed.)
O farmacéutico e deputado de Cortegada: José Ojea.
Ourense: Deputación Provincial de Ourense / RAG, 2016.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Luns 18 de novembro de 2019 / 16:30 h
Toponimízate - Ordes
Venres 22 de novembro de 2019 / 19:30 h
Conmemoración do 70 aniversario da colección Benito Soto - Pontevedra
Martes 26 de novembro de 2019 / 19:00 h
A Coruña - Inauguración do Simposio Antonio Fraguas
Mércores 27 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas
Xoves 28 de novembro de 2019 / 16:30 h
Santiago de Compostela - Simposio Antonio Fraguas

Novas da Academia

Subscríbete