Xulio Lago responde ao Cuestionario Roberto Vidal Bolaño

Xulio Lago (Vigo, 1946) empezou a súa andaina nas táboas en 1969 encargándose da dirección, xunto con Dorotea Bárcena, do grupo de teatro Esperpento. A esta primeira experiencia, iríanselle sumando as da dirección dos grupos La Picota, Teatro de Mari-Gaila, e, sobre todo, Teatro do Atlántico a partir de 1985.
O director de teatro Xulio Lago
O director teatral Xulio Lago

Que características definen, na súa opinión, a obra de Vidal Bolaño?
a) Un alento creativo absolutamente orixinal en cada peza, novo e diferente en cada unha delas, e en cada unha delas, sorprendente, ao tempo que impregnadas da potente marca persoal que Vidal Bolaño imprimía en toda a materia artística que abordaba.

b) Unha ampla e apaixonante galería de personaxes tanto masculinos como femininos, que aportan enorme riqueza á nosa literatura dramática e son desafío e gozo para o traballo interpretativo de actores e actrices, no presente e no futuro.

c) O humor , que era unha característica importante da personalidade do autor, está presente e potente na súa obra; máis un humor amargo, complexo, que é marca notable na maioría dos seus textos.

d) Os seus potentes mundos temáticos –a morte, a liberdade, o fracaso, a emigración, a banalidade e hipocrisía de certos comportamentos na sociedade contemporánea, a manipulación dos feitos históricos, etcétera-, e o seu posicionamento rotundamente crítico co poder xunto coa escrita dun teatro con puntos de referencia concretos situados no noso país, nas súas xentes e nas súas circunstancias determinan un discurso escénico vital e con enorme capacidade de comunicación cos públicos.

Que importancia tivo a súa figura –como autor, director e actor- na constitución do teatro galego moderno?
Non é posible falar do teatro galego contemporáneo sen que a figura de Roberto Vidal Bolaño apareza ocupando un espazo principal en calquera das facetas creativas que conforman a Arte Dramática e que foron materia para a súa acción creativa –autor, actor, iluminador, director de escena--, ou mesmo empresarial -Teatro Antroido, Teatro do Estaribel ou Teatro do Aquí.

Tampouco non pode entenderse o teatro galego contemporáneo sen ter noticia de que houbo unha pléiade de xoves creadores comprometidos coa transformación da realidade cultural deste país, e nomeadamente da súa realidade teatral, que alá pola década dos anos 70 do pasado século decidiu abordar a louca e disparatada aventura de por en pé, en Galicia e no seu idioma, un teatro profesional. Pouco máis dunha ducia de homes e mulleres moi apaixonados e pode que moi inxenuos, seducidos pola arte dramática e comprometidos coas súas orixes, decidiron dar comezo a aquela marabillosa aventura.

Aquela viaxe que deu comezo hai 30 anos fixo posible que neste país florecera a Arte de Talía, que os nosos actores e actrices sexan hoxe valorados en todo o estado e os seus servizos profesionais demandados por produtoras cinematográficas ou de artes escénicas, para participar en producións en toda a Península, e que mesmo nalgúns casos teñan importante proxección internacional. Aquela loucura fixo posible que a literatura dramática galega conte nesta altura cunha importante nómina de dramaturgos de primeiro nivel; que iluminadores escénicos, directores e directoras, actrices e actores galegos acadaran o milagre de ter conquistado un público para o teatro feito no noso idioma e que o encontro entre teatro e cidadanía deixase de ser unha rareza, unha cousa excepcional, un "acto de militancia" para virar en Arte Escénica en diálogo frecuente e natural no noso país. E en toda esa viaxe e nos seus froitos tivo incuestionable protagonismo Vidal Bolaño.

Entre aqueles precursores que entregaron o seu talento, a súa enerxía e o seu compromiso a tan disparatada empresa, figuraba xa no ano 78 RVB, quen como autor, empresario e actor formou parte, coa súa compañía Antroido dos creadores que deron o primeiro paso cara á profesionalización do noso teatro e dos que a mantiveron ao longo de toda a súa vida.

Desde aqueles comezos, e ata o seu falecemento, non deixou Roberto Vidal Bolaño de enriquecer o noso patrimonio coa creación de pezas dramáticas que, tanto polo inxente da súa produción como pola súa calidade dramática e literaria, orixinalidade formal, galería de personaxes, importancia temática ou diversidade estilística. teñen contribuído de maneira principal á evolución do noso teatro, escaso en número de creadores nos anos 70, e pleno, variado e complexo nesta altura.

A evolución formal e mesmo temática da obra de Vidal Bolaño desde os seus comezos nos anos 70 do pasado século ata o momento do seu falecemento deixa noticia da propia evolución do teatro profesional galego nos últimos trinta anos, e tamén da transformación que se foi producindo na sociedade galega nese período, pois que o teatro de Vidal Bolaño non deixou nunca de estar conectado coa realidade social na que se desenvolveu. Xunto co espírito crítico constantemente presente na súa obra, o sentido crítico de Roberto Vidal Bolaño como cidadán e como profesional do teatro foi, tamén, contribuínte de maneira significativa á creación do sentido crítico e comprometido que preside desde os seus inicios a traxectoria da meirande parte da profesión teatral do país.

Que vixencia conserva a súa obra no contexto actual?
A obra de Vidal Bolaño conserva absoluta vixencia formal e temática na súa totalidade., ao igual que conservan vixencia permanente as obras dos grandes autores contemporáneos, falemos de Valle, de Brecht , de Artur Miller ou de Henrik Ibsen, autores que teñen a condición humana e os comportamentos sociais como parte principal dos seus mundos temáticos, e unha estrutura dramática capaz de ser abordada desde propostas escénicas moi variadas.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar