Rosalía no xornal 'Galicia'

Entre o número 2 e o 91, é dicir, entre o 26 de xullo e o 7 de novembro de 1922, o xornal Galicia, dirixido por Valentín Paz-Andrade, publicou, a xeito de folletín, a novela El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro.
Fragmento de El caballero de las botas azules publicado no xornal Galicia
Fragmento da novela publicado o 19 de setembro de 1922

 

Aviso de lectura de El caballero publicado o 26 de xullo de 1922
Aviso de lectura publicado o 26 de xullo de 1922

El caballero de las botas azules, publicada orixinalmente en 1867, é unha novela na que se mesturan elementos do xénero fantástico, da sátira social e da novela de costumes. No extenso limiar dialogado desta obra que reproducimos aquí, un dos personaxes, "Hombre", invoca a Musa para solicitarlle a inspiración literaria que lle asegure unha fama inmortal. A conversa entre ambos adquire, emporiso, un ton franco e burlesco moi afastado do estilo solemne adoito nestes casos.

No segundo número do Galicia, do 26 de xullo de 1922, un redactor do xornal, probablemente o propio Valentín Paz-Andrade, introduce e xustifica a publicación da novela rosaliana, salientando o parentesco do seu humorismo co de Eça de Queiroz, e a necesidade de dar a coñecer entre o público galego a narrativa de Rosalía de Castro, moito menos popular que a súa obra lírica. Ademais, no derradeiro fragmento desta obra, publicado o 7 de novembro de 1922 no Galicia, inclúese un pequeno panexírico da poeta do Sar a cargo de Prudencio Canitrot.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar