Pilar García Negro responde ao Cuestionario Vidal Bolaño

A profesora Pilar García Negro (Lugo, 1953) é autora de numerosos estudos sobre a nosa literatura, asi como sobre a situación do galego e as diversas estratexias para a súa recuperación. A continuación achegamos as súas respostas ao Cuestionario Roberto Vidal Bolaño.
A profesora Pilar García Negro
A profesora Pilar García Negro

Que características definen a obra de Vidal Bolaño?
A obra teatral de Roberto Vidal Bolaño é unha obra proteica, mais onde existen, coido, unhas cantas ideas-forza ou recorrencias. Esquematicamente, serían: a preocupación por visibilizar unha historia da Galiza negada ou submetida a continuas deformacións; a teima por esborrifar ou diluír as fronteiras convencionais entre ficción e realidade; a amostra da face oculta desta, da realidade dada como "normal"; a valorización das formas parateatrais ou do teatro popular galego; o uso, en fin, do distanciamento autorial, da ironía, do humor paródico e, aínda, de procedementos filoesperpénticos para un labor continuado de denuncia contundente e sen concesións dunha realidade político-social coa que non comungaba en absoluto, e que coincide coa posta en marcha das institucións autonómicas galegas, desde o comezo da década dos oitenta do século XX.

Que importancia tivo a súa figura -como autor, director e actor- na constitución do teatro galego moderno?
É unha das persoas máis relevantes na constitución (ou tentativa de) dun teatro galego moderno, profisional e á altura dos tempos, por varios motivos: a procura do abrazo do teatro con outras artes e procedementos artísticos, como o audiovisual ou a música; a vocación de servir unha escena galega "completa", que contase coa representación dos clásicos e a descoberta dos contemporáneos; a non separación de oficios teatrais que el proprio practicou, como director, autor, actor e represaliado. Subliño esta última condición, pois é sabido que, no seu día, foi vetado como actor do elenco previsto para unha montaxe ordenada polo Centro Dramático Galego, ou, aínda, a súa obra premiada As actas escuras só coñeceu representación póstuma, pois, a pesar de o premio obtido levar aparellada a súa representación, esta, en vida del, nunca se produciu, e só pudemos contemplala recentemente (seica determinados temas vinculados ao mito xacobeo continúan a ser tabú…).

Que vixencia conserva a súa obra no contexto actual?
Ter decidido que sexa o autor celebrado no Día das Letras Galegas neste ano 2013 servirá -esperamos- para que unha obra como a del, tan rica e variada, poda ser lida e, sobre de todo, representada de forma xenerosa e nacional, isto é, con máis funcións das escasas que ten o teatro galego e por toda a Galiza. Na realidade, cuestións principais da súa denuncia -canto á actuación dos poderes públicos e das autoridades en materia cultural- non só desapareceron, senón que, no momento actual, apioraron notoriamente, por diminución de orzamentos e por seguir a considerar a actividade cultural prescindíbel ou ornamental. De modo e maneira que a divulgación-escenificación das súas obras pode moi ben ser unha vinga, un espello acusador dos teatricidas que, para mal noso, todas as galegas e todos os galegos pagamos.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar