Manuel Outeiriño sobre Vidal Bolaño

Manuel Outeiriño (Ourense, 1962) é profesor na Facultade de Xornalismo da USC, poeta, ensaísta, tradutor e membro do consello de redacción da revista A Trabe de Ouro.
Maneul Outeiriño
Manuel Outeiriño

Que características definen a obra de Vidal Bolaño?
A obra de Vidal ten distintos períodos. Amosouno moi ben Xosé Manuel Fernández Castro no libro A obra dramática de Roberto Vidal Bolaño (Compostela, Laiovento, 2011). Sen pretender modificar nada do exposto por Fernández, evocando só o que vin en escena dende fins dos setenta, podo evocar obras alegóricas coma Laudamuco, señor de ningures, outras de estética realista coma Saxo Tenor, Integral ou Rastros, e un terceiro tipo de textos de materia histórica criticamente revisada. como é o caso de Agasallo de sombras ou As actas escuras. Son ben consciente de que é simplificador evocar a diversidade da obra de Vidal mencionando só obras alegóricas, realistas e históricas. Se penso en Integral, entendo que ten moito de realista, mais tamén parece estar composta con elementos de teatro do absurdo. Poño por caso a camareira amnésica que, non sei ben por qué, faime pensar n´A leccion de Ionesco.

Para falar cas características da obra de Vidal, cómpre ter en conta os distintos períodos. Cando escribíu Laudamuco, ó pouco de morrer Franco, tiña razóns sobradas para escribir alegóricamente. Cando escribíu teatro realista, quizais quería facer contrapunto á compracencia onírica e formalista de moita arte escénica dos oitenta. Cando escribíu as breves escenas de Animaliños, combinou o realismo, exercico serial e distanciador e ironía pedagóxica. Sexa como for, coido que unha característica común ós distintos períodos da obra de Vidal é a de facer da escritura teatral intrumento de crítica.

Que importancia tivo a súa figura –como autor, director e actor- na constitución do teatro galego moderno?
Moita. Abonda con ver a lapela do primeiro volume das Obras Completas pulcramente editadas por Positivas e reparar na extensión e variedade dos traballos do compostelán. Ora ben, Roberto non só foi autor, senón tamén actor, director, xestor e guionista de cine e tele. Para entender a magnitude da súa figura, remito ó libro de Fernández Castro.

Que vixencia conserva a súa obra no contexto actual?
Plena. En moitos casos, a vixencia débese a que as escenas de Roberto Vidal representan a historia dos que non teñen historia.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar