Discurso de ingreso de Evaristo Martelo Paumán

O 16 de xuño de 1921 facía o seu ingreso na Academia o poeta Evaristo Martelo Paumán cun discurso titulado "Pondal e a súa obra".
Evaristo Martelo Paumán.
Evaristo Martelo Paumán


Membro asiduo do faladoiro da Cova Céltica, na obra do poeta,avogado e aristócrata coruñés, Evaristo Martelo Paumán (1853-1928) resulta doado detectar a pegada da estética pondaliá: rexeitamento do enxebrismo e das formas populares, referencias continuas a un pasado mítico e idealizado, dandismo…

Así, no seu discurso de entrada na Academia -para o que fora proposto por Murguía, Tettamancy e Vaamonde Lores- Martelo Paumán fai unha extensa análise encomiástica do legado poético de Eduardo Pondal, quer descifrando algún dos seus recursos estilísticos máis recorrentes: "nos nomes dos lugares que ten diante dos ollos, o noso poeta personifica, cando nos fay entrar no relato, os heroes dinos de toda lembranza", quer ponderando a importancia d'Os Eoas no conxunto da empresa literaria pondaliá: "eran Os Eoas a obra en que pensaba deixar ao seu país e âs posteridades". Martelo Paumán revisa, ademais, as consideracións filolóxicas de Pondal sobre a relación entre o galego e o portugués, e entre a lingua literaria e a lingua falada.

Na súa resposta en nome da Academia, Uxío Carré Aldao principia o seu discurso salientando o estreito vencello biográfico e literario entre as figuras de Martelo Paumán e a de Pondal: "Foi Martelo amigo íntimo, mais que amigo millor poderiamos decir irmán, do insigne bardo galego".

A seguir, o dono da Librería Regional describe o proxecto poético de Martelo Paumán, subliñando o seu carácter patriótico e a súa inclinación ao emprego da sátira "fina, cortés e culta". Carré Aldao entra tamén no debate filolóxico, defendendo a identidade lingüística galega do Cancioneiro medieval: "Non foi así: os nosos poetas siguiron dando amostras da sua ispiración e sentimentos na mesma fala que os troveiros e o Rey Sabio, que, por aqueles tempos, estaba en uso tanto de unha banda coma da outra do Minho: o galego."

Carré Aldao remata o seu discurso cunha longa disertación sobre a función que debía ter a literatura galega no seu tempo: "A reconstituil-a alma colectiva da raza deben tenderen os nosos esforzos", mediante o emprego dunha lingua literaria culta e depurada e o afastamento da temática rústica e costumista: "Ergamos as nosas almas e os nosos pensamentos cara ao ideal do santo amor para á nosa nai, para Galicia, e á todo aquel que coide nos aldraxar chamando cativa à nosa emprega, digamoslle c'o poeta:

Meu vaso será pequeno
mais eu bebo pol-o meu vaso".

O discurso de ingreso de Evaristo Martelo Paumán pódese descargar aquí.

Nesta ligazón podes acceder ás obras de Martelo Paumán na nosa Bibliteca do século XIX.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Xoves 5 de decembro de 2019 / 19:00 h
Charla de Toponimízate - Casa da cultura de Noia
Mércores 11 de decembro de 2019 / 11:30 h
Charla da campaña Toponimízate nas Neves
Luns 16 de decembro de 2019 / 14:30 h
Charla da campaña Toponimízate - Folgoso do Courel
Martes 17 de decembro de 2019 / 15:45 h
Charla da campaña Toponimízate - Cerdedo-Cotobade
Xoves 19 de decembro de 2019 / 12:30 h
Charla da campaña Toponimízate - Pazos de Borbén

Novas da Academia

Subscríbete