Autor: ALFONSO X, Rei de Castilla

Obra Ano Acción
Cantigas de Santa María 1889 Ver páxinas