Convocatoria dunha praza de comunicación

A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para cubrir unha praza de comunicación. As persoas interesadas poderán presentar a solicitude na sede da institución a partir do luns 15 e ata o xoves 25 de xuño de 2015, segundo as indicacións que figuran a seguir.

Unha vez remate o prazo de presentación de solicitudes, aprobarase a lista provisional de admitidos e excluídos, que será publicada na páxina web academia.gal

Requisitos

a) Licenciatura ou Grao en Xornalismo e/ou Comunicación Audiovisual
b) Competencia demostrable en lingua galega oral e escrita

Méritos

a) Formación e experiencia en xornalismo web
b) Formación e experiencia en gabinetes e en comunicación corporativa
c) Formación e experiencia en xestión de redes sociais
d) Formación e experiencia en xestión cultural
e) Experiencia en medios escritos e audiovisuais
f) Coñecementos de edición
g) Utilización e calidade da lingua galega
h) Coñecemento doutras linguas

Condicións

Xornada completa. Contrato ata 31 de decembro (prorrogable).

Remuneración

1.250 €/mes

Funcións

a) Xestión do espazo web da RAG: elaboración e revisión de contidos para a web (produción, elaboración, redacción…)
b) Xestión da comunicación pública da RAG e das relacións cos medios de comunicación (elaboración e difusión de novas, convocatoria de roldas de prensa, entrevistas…)
c) Xestión do gabinete de comunicación da RAG
d) Difusión das actividades da RAG a través dos medios de comunicación e das redes sociais
e) Coordinación, elaboración e edición de contidos audiovisuais (web)
f) Coordinación, elaboración e edición de contidos dixitais (web)
g) Dinamización da presenza da RAG nas redes sociais
h) Colaboración na organización e cobertura de actos públicos da RAG
i) Apoio á organización de actividades da RAG

Instrucións para a entrega de documentación

Deberase presentar en papel, na sede da RAG (Tabernas, 11- 15001 A Coruña), mediante entrega persoal ou envío por correo certificado. Data límite: 25 de xuño.
A documentación acreditativa dos méritos, acompañarase dun resumo (máximo 1 folio) no que se fará constar:

a) os datos de identidade e contacto por esta orde: nome e apelidos, DNI, data de nacemento, lugar de nacemento, número de teléfono, correo electrónico, enderezo postal.
b) relación de título(s) académico(s)
c) relación de méritos alegados

O 29 de xuño farase pública na páxina web da Academia a listaxe de persoas admitidas e excluídas.

Dependencia orgánica
Localización na área de dirección e xestión da RAG
Dependencia directa do Presidente, o Secretario e a Executiva da RAG

Descarga aquí as indicacións da convocatoria

A Coruña, 12 de xuño de 2015

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 377

Boletín da Real Academia Galega
nº 377

Descargar

Cadernos de Lingua
nº 35

Descargar