A toponimia, incluída na 'Lei para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial'

A Lei, publicada no Boletín Oficial do Estado do pasado 27 de maio, ten entre os seus obxectivos incluír os bens culturais inmateriais na noción de patrimonio cultural para garantir, deste xeito, a súa protección.
Sinalización viaria no Concello de Carnota.
Sinalización viaria no Concello de Carnota


O dezasete de novembro de 2014, a Academia facía público un comunicado –ao que se pode acceder nesta ligazón- no que lle solicitaba ao Congreso dos Deputados, cando esta institución estaba a preparar o proxecto da devandita Lei para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial, a inclusión expresa da toponimia tradicional na definición do "Concepto de patrimonio cultural inmaterial".

Na súa declaración, a Academia alegaba o seguinte: "A copiosísima toponimia galega garda o arquivo dos distintos pobos que se teñen asentado na nosa terra desde a prehistoria, e deste xeito preserva unha información de valor incalculable para o coñecemento do noso pasado. Non obstante, como consecuencia das transformacións aceleradas que sofre o medio físico e os cambios na organización, habitación e mesmo da vivencia do espazo nas sociedades actuais, na actualidade este tesouro corre un grave perigo de deterioración ou perda irreparables. Por iso a protección da toponimia é asunto especialmente sensible para Galicia".

Esta reclamación da Academia aparece recollida de xeito expreso no Artigo 2 do Título I da Lei para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial, na que se define como parte integrante do patrimonio cultural: "Tradicións e expresións orais, incluídas as modalidades e particularidades lingüísticas como vehículo do patrimonio cultural inmaterial; así como a toponimia tradicional como ferramenta para a concreción da denominación xeográfica dos territorios."

A Academia quere expresar a súa satisfacción ante a aprobación desta norma que garante a defensa institucional dun valor particularmente sensible e valioso para a nosa cultura: a toponimia, os nomes dos lugares.

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Luns 26 de febreiro de 2018 / 11:15 h
Homenaxe a Filomena Dato en Bergondo
Xoves 1 de marzo de 2018 / 12:00 h
Acto académico-literario arredor do Pergamiño Vindel / Universidade de Vigo

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 377

Boletín da Real Academia Galega
nº 377

Descargar

Cadernos de Lingua
nº 35

Descargar