Revista gallega - N. 139
Prosa y verso. Cantiga da montaña