Descripcion del Reyno de Galizia y de las cosas notables del (1551)

Portada e contracapa do libro
Imaxe da portada e colofón do libro


Esta obra ocupa un lugar primordial na biblioteca da Real Academia Galega por ser unha das máis antigas e valiosas do seu fondo bibliográfico. Trátase da primeira gran descrición de Galicia que, ao mesmo tempo, é pioneira entre as obras escritas conservadas na vindicación e defensa da nosa terra fronte ao desprezo e descoñecemento secular á que fora sometida.

Neste mesmo sentido, o historiador e académico da nosa institución, Xosé Ramón Barreiro, sinala que esta obra "intenta dar a coñecer a España a riqueza natural, artística e intelectual de Galicia. Por este motivo é una especie de guía xeográfica, histórica e artística… Pretende ofrecer aos españois unha lembranza das grandezas deste pobo ignorado e menosprezado."

O seu autor Bartolomé Sagrario de Molina, malagueño namorado de Galicia, estruturou a obra en cinco partes nas que foi tratando os temas máis relevantes segundo o gusto da época: os corpos de santos e reliquias, monumentos, portos, ríos, vilas e a orixe e feitos de armas máis destacados das liñaxes galegas nobres da época. A obra está escrita en oitavas de arte maior seguidas, en cada páxina, dun comentario en prosa que desenvolve o texto versificado.

A nosa edición, impresa en Mondoñedo por Agustín de Paz en caracteres góticos, é do ano 1551. Aínda que mantén o texto orixinal, con pequenas correccións, e o colofón da primeira edición de 1550, os preliminares son diferentes e aparecen en letra redonda. Ademais, a portada presenta una ilustración co escudo imperial, un extracto do contido, indicacións do prezo e a data de 1551, diferente á do colofón orixinal. Estamos ante unha edición da que se conservan escasísimos exemplares na actualidade.

Esta peza foi motivo de interese para investigadores, bibliófilos e estudosos da imprenta, como Manuel Soto y Freire, quen reproduce a portada na súa obra La imprenta en Galicia (Lugo, 1982). Tamén foi trasladada fisicamente para participar en importantes eventos como, por exemplo, a 1ª Exposición del Libro Gallego Antiguo (Bos Aires, xullo 1970), a 1ª Mostra do Libro Galego en Cataluña (Barcelona, xuño-xullo 1972), ou xa no século XXI, a exposición Exlibris Gallaeciae (Santiago de Compostela, novembro 2010-maio 2011).

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2019


Toda a información
nesta páxina

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 378

Boletín da Real Academia Galega
nº 378

Consultar

Cadernos de Lingua
nº 36

Consultar