Comunicación

Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX

Xosé Manuel Soutullo

Francisco Fernández del Riego na editorial Galaxia, na Fundación Penzol e na revista Grial

Xosé Luís Pastoriza

A hidra tricéfala de Galaxia: o equipo Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro

Alejandro Alonso Nogueira

Francisco Fernández del Riego: a Escolma da poesía galega (IV). Os contemporáneos (1955)