Noriega Varela, Antonio : 'D'o ermo'. [Nota bibliográfica].
Boletín nº 294-296 - (Villar Ponte, Ramón.)