Consulta de Artigos por boletín

Boletín: Boletín nº 219

Tomo: TOMO 19

Ano:1929

Páxinas:57 - 80

Artigos atopados: 5

Título Autor Ano Boletín Páxinas Acción
Un tesoro de monedas romanas en Montoxo. Maciñeira Y Pardo De Lama, Federico. 1929 Boletín nº 219 57 - 61 Ver páxinas do artigo
Monografía histórica acerca del periodismo lucense. Carré Aldao, Eugenio. 1929 Boletín nº 219 61 - 68 Ver páxinas do artigo
Apuntes históricos de Puentedeume y su comarca. Couceiro Freijomil, Antonio. 1929 - 1930 Boletín nº 219 69 - 76 Ver páxinas do artigo
Sección Oficial. Obras recibidas para la Biblioteca de la Ac... REDACCIÓN. 1929 - 1930 Boletín nº 219 76 - 79 Ver páxinas do artigo
Sección Oficial. Donativo de varias piezas prehistóricas hec... REDACCIÓN. 1929 Boletín nº 219 79 - 80 Ver páxinas do artigo