Consulta de Artigos por boletín

Boletín: Boletín nº 227

Tomo: TOMO 19

Ano:1930

Páxinas:249 - 273

Artigos atopados: 4

Título Autor Ano Boletín Páxinas Acción
Apuntes históricos de Puentedeume y su comarca. Couceiro Freijomil, Antonio. 1929 - 1930 Boletín nº 227 264 - 269 Ver páxinas do artigo
El convento de Santo Domingo de Betanzos. Pardo Villar, Aureliano. 1930 Boletín nº 227 249 - 255 Ver páxinas do artigo
La obra científico-literaria del P. Celestino García Romero. Mayordomo, Valentín. 1930 Boletín nº 227 255 - 263 Ver páxinas do artigo
Ribadeo en la Guerra de la Independencia. Lanza Álvarez, Francisco. 1930 Boletín nº 227 269 - 272 Ver páxinas do artigo