Consulta de Artigos por boletín

Boletín: Boletín nº 135

Tomo: TOMO 12

Ano:1920

Páxinas:61 - 168

Artigos atopados: 28

Título Autor Ano Boletín Páxinas Acción
Canto a Galicia. Villaespesa, Francisco. 1920 Boletín nº 135 95 - 99 Ver páxinas do artigo
Carta dirigida a la Asociación, referente a la velada celebr... Aramburu, Joaquín N. 1920 Boletín nº 135 94 - 95 Ver páxinas do artigo
Discurso de apertura de la velada celebrada en la Habana el ... Roberes, Juan José. 1920 Boletín nº 135 83 - 84 Ver páxinas do artigo
Discurso en la velada celebrada en la Habana el 27 de Abril ... Armada Teijeiro, Ramón. 1920 Boletín nº 135 85 - 88 Ver páxinas do artigo
Discurso en la velada celebrada en la Habana el 27 de Abril ... Rodríguez Cabrero, Juan. 1920 Boletín nº 135 88 - 93 Ver páxinas do artigo
Discurso en la velada celebrada en la Habana el 27 de Abril ... Segura Y Cabrera, Andrés. 1920 Boletín nº 135 99 - 108 Ver páxinas do artigo
Discurso en la velada celebrada en la Habana el 27 de Abril ... Zás, Enrique. 1920 Boletín nº 135 120 - 124 Ver páxinas do artigo
Discurso en la velada celebrada en la Habana el 27 de Abril ... Beltrán Muíños, Juan. 1920 Boletín nº 135 125 Ver páxinas do artigo
El poeta Pondal y su homenaje. Pérez Goñi, Julio. 1920 Boletín nº 135 139 - 142 Ver páxinas do artigo
Escrito dirigido a la Directiva de la Asociación dando cuent... Ruíz Castañeda, Vicente. 1920 Boletín nº 135 145 - 148 Ver páxinas do artigo