Consulta de Artigos por boletín

Boletín: Boletín nº 256

Tomo: TOMO 22

Ano:1934

Páxinas:81 - 112

Artigos atopados: 7

Título Autor Ano Boletín Páxinas Acción
Los grabados prehistóricos de Cabrojo. Carballo, Jesús. 1934 - 1935 Boletín nº 256 81 - 87 Ver páxinas do artigo
Notas sobre la Geología gallega : Terrenos paleozoicos. Sampelayo, P.H. 1934 Boletín nº 256 88 - 94 Ver páxinas do artigo
Una escultura proto-histórica. Vázquez Seijas, Manuel. 1934 Boletín nº 256 95 - 97 Ver páxinas do artigo
De monetaria gallega : Fundación de la Fábrica de Moneda de ... Vaamonde Lores, César. 1934 - 1936 Boletín nº 256 98 - 107 Ver páxinas do artigo
Diario histórico del Regimiento Provincial de Monterrey cont... Quecedo, Francisco. 1934 - 1935 Boletín nº 256 108 - 111 Ver páxinas do artigo
Necrología. Don José María Montenegro. REDACCIÓN. 1934 Boletín nº 256 111 Ver páxinas do artigo
Necrología. Don Francisco J. Martínez Santiso. REDACCIÓN. 1934 Boletín nº 256 112 Ver páxinas do artigo