Consulta de Artigos por autor

Autor: Murguía, Manuel.

Elementos atopados: 74

Título Autor Ano Boletín/Documento histórico Páxinas Acción
José Castro Chané. Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 115 177 - 178 Ver páxinas do artigo
Don José Cornide y sus versos en gallego. Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 115 179 - 182 Ver páxinas do artigo
Don José Cornide y sus versos en gallego. Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 114 162 - 169 Ver páxinas do artigo
Don Eduardo Pondal. Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 116 201 - 202 Ver páxinas do artigo
Manuel Núñez González. Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 116 211 Ver páxinas do artigo
Discurso en honor de Curros Enríquez, con motivo de los homenajes celebrados en ... Murguía, Manuel. 1917 Boletín nº 116 212 - 213 Ver páxinas do artigo
Discurso leído en el acto de la celebración de la fiesta de la Poesía Gallega. Murguía, Manuel. 1916 Boletín nº 110 29 - 30 Ver páxinas do artigo
Fr. Benito Jerónimo Feijóo. Murguía, Manuel. 1976 Boletín nº 358 3 - 27 Ver páxinas do artigo
Francisco Sánchez 'El Excéptico'. Murguía, Manuel. 1906 Boletín nº 2 30 - 32 Ver páxinas do artigo
Real Academia de Agricultura establecida en la Coruña en 1765. Murguía, Manuel. 1906 Boletín nº 2 42 - 44 Ver páxinas do artigo