Consulta de Artigos por autor

Autor: Ramón E Fernández-oxea, Xosé.

Elementos atopados: 6

Título Autor Ano Boletín/Documento histórico Páxinas Acción
La iglesia de San Xiao da Veiga. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1944 Boletín nº 277-280 113 - 116 Ver páxinas do artigo
Peregrinaciones flamencas a los finisterres gallegos en la Edad Media. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1945 Boletín nº 285-288 390 - 395 Ver páxinas do artigo
Sobre el apellido Orense. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1957 Boletín nº 321-326 9 - 17 Ver páxinas do artigo
Versos elexíacos. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1958 Boletín nº 327-332 80 - 106 Ver páxinas do artigo
Cuchillo de silex del Saviñao. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1942 Boletín nº 268 115 - 118 Ver páxinas do artigo
Más sobre el apellido Orense. Ramón E Fernández-oxea, Xosé. 1970 Boletín nº 352 404 - 413 Ver páxinas do artigo