Consulta de Artigos por autor

Autor: Axeitos Agrelo, Xosé Luís.

Elementos atopados: 4

Título Autor Ano Boletín/Documento histórico Páxinas Acción
A arquitectura poética na obra de Avilés de Taramancos. Axeitos Agrelo, Xosé Luís. 2003 Boletín nº 364 27 - 40 Ver páxinas do artigo
Lugrís Freire ou os discursos da nación. Axeitos Agrelo, Xosé Luís. 2006 Boletín nº 367 121 - 126 Ver páxinas do artigo
Lonxe, de Lorenzo Varela, un poemario para sentirse próximo. Axeitos Agrelo, Xosé Luís. 2005 Boletín nº 366 209 - 212 Ver páxinas do artigo
Pedagoxía democrática: a Cartilla Constitucional de J. M. Paz Novoa (introdución... Axeitos Agrelo, Xosé Luís. 2005 Boletín nº 366 305 - 398 Ver páxinas do artigo