Volver á listaxe de versións e liña
Ficha da obra
Título:   O Galo
Época:   XX
Autor:   Amado Carballo, Luís
Observacións:   Primeira edición (1928): Fondos da Real Academia Galega.
Índice de páxinas
- Páxina previa
- Prólogo (páxina 1)
- Prólogo (páxina 3)
- Prólogo (páxina 5)
- Páxina 7
- Páxina 9
- Páxina 11
- Páxina 13
- Páxina 15
- Páxina 17
- Páxina 19
- Páxina 21
- Páxina 23
- Páxina 25
- Páxina 27
- Páxina 29
- Páxina 31
- Páxina 33
- Páxina 35
- Páxina 37
- Páxina 39
- Páxina 41
- Páxina 43
- Páxina 45
- Páxina 47
- Páxina 49
- Páxina 51
- Páxina 53
- Páxina 55
- Páxina 57
- Páxina 59
- Páxina 61
- Páxina 63
- Páxina 65
- Páxina 67
- Páxina 69
- Páxina 71
- Páxina 73
- Páxina 75
- Páxina 77
- Páxina 79
- Páxina 81
- Páxina 83
- Páxina 85
- Páxina 87
- Páxina 89
- Páxina 91
- Páxina 93
- Páxina 95
- Páxina 97
- Páxina 99
- Páxina 101
- Páxina 103
- Páxina 105
- Páxina 107
- Páxina 109
- Páxina 111
- Páxina 113
- Publicacións "Nós"