Anterior Anterior ¡Non mais emigración! (Apropóseto líreco-dramáteco)
"Erratas d'importanza" (páxina 5)
m5armadateixeirononmaisemigracion005.html

ERRATAS D'IMPORTANZA.Páxina Línea Leáse
16 27 ven bèn
25 28 Farruco Xan
XXXV 37 A Gaita Gellega A Gaita Gallega
Anterior Anterior