¡Non mais emigración! (Apropóseto líreco-dramáteco)
"A Fidel Villasuso Espiñeira" (p. 5) (páxina 1)
Seguinte Seguinte
m5armadateixeirononmaisemigracion001.html


[p. 5]


A Fidel Villasuso Espiñeira


Cand'o tiro primeiro
D' aquesta obriña
Agoiraronm' us poucos
Qu' en popa iria,
Por ser bon fado
Hirmanar o seu nome
C' o meu traballo.

Qu' o agoiro cumpreuse
N=hai que decilo;
Qu' outra vez cumpriráse,
De cote, dinmo;
Sea o que queira,
O seu nome, o meu libro,
Leva á cabeza.

E lavarayo sempre,
Viva o que viva,
Qu' a vosté mais qu' á naide
Lle debe a vida;
E, pois, mui xusto
Qu' o seu nome y=o libro
Camiñen xuntos.

 

O AUTOR.
Seguinte Seguinte