Anterior Anterior Proel
Segunda parte (páxina 3)
Seguinte Seguinte
m2amadocarballoproel003.html
             2

Midi le juste y compose de feux.
La mer, la mer toujours recommencée!

                              Paul Valery
                                   Cimitière marin

       SOL-POR

   Acorado e roibo
durmíase o día,
coa testa deitada
no colo da ría.

   A campás beatas
no ceo bulían
rezando rosarios
á Virxen María.

   Bogando nas nubens
cara ó ceo ían
envoltas nos ouros
do sol que morría.

   Pol-o mar, as velas
eran folerpiñas,
que da lua aberta
nas ágoas caíran.

   Da veira do río,
chegaban cantigas,
choutando nas leiras
molladas de risas.

   Preto do hourizonte,
estrelas obrizas
frotaban os ollos
tirando a perguiza.

   E bicando os lonxes
as foulas ispidas
o alen nevaban
de limpas surrisas.

   Un outo aturuxo
voando fuxía.
E os bosques lonxanos
noite revertían.

   NOITE MAREIRA

   No ébano xélido
do skating da ría,
voltexando ledas
esbaraban as luces da vila.

  No fío da praya
as dornas durmidas,
debruzadas carón da marea
nun soño de illas.

   Nas ponlas do vento
o trebón pousado
era un moucho de negro prumaxo
que agoira os naufraxios.

   Unha lua verde
penduraba no mouro silenzo
un longo surriso
de esquelete vello.

         ABRENTE

   Antr'os teixos piñeirales
o rexoubante camiño
cingue os chorosos herbales
en feixes amañecidos.

   No mar dorretiuse a lua.
No peitoril da montana
está o sol a madurar
antr'unhas nubens de palla.

   A campía aterecida
abre os olliños mollados,
no dondo berce do abrente
con tenro mimo dourado.

   As campanas da parroquia
brincan na alma do campo
como puchos rebuldeiros
na esponxa dos toxos bravos.

   No río desperto aboya
morta a paisaxe calada
na corrente van as cores
desfeitas y-esnaquizadas.

   O mozo vento mareiro
funga un cantar esquencido
que chove frores nas leiras
entumecidas de frío.

     MISA DA MAÑAN

   Cinguen anelos ridentes
nos dediños da mañán,
toda de branco vestida,
pois vaise casar có mar,
as campanas da parroquia,
vella madriña aldeán.

   Os milleiros se axionllan
n'unha devota oración,
qu'antr-o berce das montanas
vai nacer o novo sol.

   O vello rio da aldea,
madrugador e gaiteiro,
trenqueando os brancos zocos
vai a misa co luceiro.

   Pol-os campos perguiceiros,
a baldada campaíña
bautiza a alma da paisaxe
con choiva d' auga bendita.

   Os verdes campos sensuales
fuman o opio do día.

      PONTE E RÍO

   No quente colo do día
choran nos ollos do río
campanas que van ao mar
c'un repinique de vidro.

   O monte amasa na ría
trigo, de sol ben moído,
—Pan de Deus para a paisaxe,
e nas ágoas roibo viño—.

   A corrente vai no quenlle
afinando un marmurío.
Xabonándoa con fervenzas
lávall'a roupa o muiño.

   Romeiro pra Compostela
pasa o vieiro pelengrino,
montado ao lombo da ponte,
sin se mollar no camiño.

   Esta ponte é un San Cristobo,
un xigante compasivo
que agarda a que outra vez veña
pol-o mundo, o Deus-meniño.

   Ten no día esta paisaxe,
un símbolo cristaiño.
Pra camiñar pol-o mundo
abrázanse, ponte e río...

         O FARO

   Primeira man amiga
qu'o emigrante estreita,
foguete debecente
nas festas da galerna.

   O mar reza as suas foulas
como rosarios brancos
caron da tua cruz de luz inmovel
na noite axionllado.

   Pano da derradeira despedida.
Lazariño dos barcos.
Arbor decote orfo
de ponlas e paxaros.

   Que como Cristo vas encol da ágoas
estendendo os teus brazos,
mirando pol-a vida dos que dormen,
na cruz da escuridá, dependurado.

   O teu ollar espalla nos ronseles
que abrino moitas proas, como arados,
no mouro alfoz das ágoas balbordantes
a semente prolífica dos astros.

   Encol da noite aboyan arelantes
as tuas mans de náufrago
y-es muiño de lua en col da terra
movido pol-os ventos afiados.

   Luar aventureiro e navegante,
funámbulo na corda do hourizonte,
masteleiro xigante do silenzo,
misa de luz diante do mar insomne...

   És ruleta onde o patrón
xoga o ouro da sua vida
e arpón cravado no lombo
da montana fuxitiva.

          ROMAXE

   ¡Santo Cristo de Xende...!
¡Roxa e mol terra do pan...!
Na longa agulla do rio
vai enfiado o luar.

   Pol-a estrada cobregante,
ate a tua porta van
de xionllos as estrelas,
para arder no teu altar.

   Fuxiron as bateladas
ao despertal-a mañán,
antre xílgaros e merlos
pol-o bosque a rebuldar.

   De lonxe a gaita grileira
chega falando co mar.
Nas risadas dos muiños
vai envolveito un cantar.

   Nos picheles de espadeiro
estase o sol a afogar,
domente o violín do cego
somella o chiflo de Pan.

   ¡Santo Cristo de Xende...!
¡Roxa e mol terra do pan...!
Pastan as nubens na frouma
dos piñeiros mais lanzals.

    A CANDELORIA

   Na catedral do abrente
oxe cásans'os paxaros,
con nubens de neve e ouro
está o ceo galanado.

   Ficou o día ancorado
na ría donda do ceo.
Os roibens soben no lonxe
como rosarios d'encenso.

   O xantar do casamento,
roibo, na palma da man
das eiras madrugadoras
xa está arranxado no val.

   Vai tocando pol-o campo
a sua zanfona o rego
e canta o vento nas farpas
sonorosas dos piñeiros.

   O campo as montanas ruzas
envolve en capa pluvial
co hisopo do sol mollado
dalles a beizón nupcial.

   Do casebre nugallán
soben os vivas dos galos
e na festa d'esta noite
estrena un luar o campo.

           O GAITEIRO

   Na gayola de buxo do punteiro,
canta o lírico vento beilador
do campo amañecente, envolto en néboa,
chíos de verdeirol madrugador.

   Os saloucos mollados da herba nova,
os baluzes esparsos do pai sol.
—Pol-as mans do gaiteiro pasa o río
das cantigas rizadas que hai no fol—.

   Nos ollos orballados do gaiteiro
hai romaxes sin fin, tolos de cor,
angurías magnéticas do día
na sanguenta traxedia do Sol-por.

              No seu xemer leva a gaita
           afogado un corazón
           e a alma da nosa terra
           vai envolta na emoción.

              Creouna o vento galego
           e cando arele chorar
           todol-os ríos do campo
           dos seus ollos correrán.

   E, no ergueito roncón da gaita celta,
todal-as curiscadas do delor,
pousaranse na frouma do seu canto,
dependuradas no choroso son.

               O CEGO

   Nas suas mans primadeirales
que unxidas de alma leva,
os seus dedos sabios fían
na mazaroca da brétema.

              O corazón do campo
           reza nos seus ouidos,
           letanías de cores
           en poemas de soídos.

   Baixo a ágoa estremecida
do seu violín labrego,
nun salayo agoniante
latexa un sol amarelo.

   Diante d'el, na corredoira,
o verde vento do mar,
lle ofrece a sua man piadosa
de lazariño aldeán.

   Os cadávres dos seus ollos,
que fan a sua vida tráxica,
entérreaos no cadaleito
da surrisa ensanguentada.

              E o probe ceguiño
           enloita a sua voz,
           pidindo unha esmola
           pol-o amor de Dios.

         O CRUCEIRO

   O xesto monacal da pedra
benzoa o acougo da aldea...

   Axiónllanse os camiños
abrazados ao cruceiro,
nunha azul eternidade
de pedra e ceo.

   A agonía do sol-por
conmove o planto da terra,
e a paisaxe presígnase
con santas cruces de pedra.

   A campaíña de prata
do día,
latexa un ángelus
de epifanía.

   E o sol agoniante
ven a encravarse na cruz,
abrindo os marelos brazos
como o salvador Xesús.

            FOGUETE

   Rube o foguete ás outuras
facendo sega de estrelas
¡Dourad ooutono de gachos!
¡colleita das luces secas!

   Como pedradas os tira
o labrego fogueteiro,
escachando con estrondo
o vidro do outo ceo.

   Beira do río, os tellados
empúrranse a coller canas,
e con medo de rapaces,
engorripan as espaldas.

   No queipo do val caíran
xa serodios, os luceiros,
como os acios de albariño
nas vendimas do setembro.

   Aló, no lonxe da ría
o aldeán vento mareiro,
botando escumas de foulas,
arremeda ao fogueteiro.

                LAR

   Anda a choiva no tellado
como unha galiña choca,
que nesta noite ficara
do poleiro porta afora.

   Con arelanzas de lobo
o vento abanea as portas
e oubea doidamente
nas tebras molladas, fondas...

   Alá xunto da cociña
oise o meniño que chora,
aterecida de medo
sua voz no silenzo aboya.

   As mans abuadas da choiva
baten nas costas do mar
e con leda brincadeira
a foula canta un cantar.
   Aceiteira...
       Vinagreira...
             Chascorrás.
..

        ENTERRO

   Rosario de salayos
na lama do camiño
a pur do morto arastro.

   Os sinos sachaban
no camposanto
terra mollada.

   No frío silenzo
caiu a pedrada
do cadaleito.

   Bicaron ao morto
os beizos mollados
do ceo d'outono.

   Ficaron as bágoas
e as despedidas
tamén enterradas.

 

Anterior Anterior Seguinte Seguinte