Boletíns RAG

Boletíns


Boletín nº 375

Xosé María Díaz Castro, 2014.
Artigos de A. Requeixo, C. Blanco, L. González Tosar, F. Villares Mouteira, X.M. Valcarcel, X.M. Salgado, Mª X. Nogueira, A. Blanco Torrado, X. Alonso Montero, X.L. Regueira Fernández, D.X. Cabana Yanes, X.L. Franco Grande, B. García Turnes, J.F. Neira Pérez, X.R. Barreiro, X.L. Axeitos e R. Axeitos, X. Díaz, P. García Negro, R. Álvarez, X. Ferro Ruibal e A. López Pardo.
Descargar PDF [2,9 Mb]


Boletín nº 374

Roberto Vidal Bolaño, 2013.
Artigos de C.-C. Biscainho-Fernandes, R. Pascual Rodríguez, I. Ogando González, I. López Silva, H. Rabuñal, L. Tato Fontaíña, M. Ledo Andión, E. Rodríguez Ruibal, F. Fernández Rei, H. Monteagudo, A. Vázquez Monxardín, G. Navaza, A. Torres Queiruga, R. Álvarez Blanco e X.L. Franco Grande.
Descargar PDF [14,3 Mb]


Boletín nº 373

Valentín Paz Andrade, 2012.
Artigos de R. Villares, J. Beramendi, M.A. Seixas Seoane, X. Carballa, A. Álvarez Gándara, C. Portela Yáñez, L. Cochón, T. Calvo, C. Ramos Aguirre, C. Nogueira Román, X. Vence, G. Ferreiro Fente, A. Acuña, C.P. Martínez Pereiro, E. García López, D. Villanueva, M. Rivas Barrós, X.R. Barreiro Fernández, X. Alonso Montero, R. Mariño Paz e D. Suárez Vázquez, e de F. Rodríguez Lestegás.
Descargar PDF [3,6 Mb]


Boletín nº 372

Lois Pereiro, 2011.
Artigos de A. Angueira, A. Casas, Mª do Cebreiro Rábade Villar, L. Cochón, C. Gegúndez López, P. Gimferrer, A. Lopo, M.A. Mato Fondo, Mª X. Nogueira Pereira, M. Outeiriño, C. Pato, A. Patiño, X.M. Pereiro, L. Pozo, M. Queixas Zas, M. Rivas, O. Rodríguez González e D. Salgado.
Descargar PDF [3,5 Mb]


Boletín nº 371

Uxío Novoneyra, 2010.
Artigos de A. Acuña, X. Alonso Montero, A. Angueira, C. Blanco, D.X. Cabana Yanes, L. Cochón, X.R. Freixeiro Mato, P. García Negro, L. Alonso Girgado, T. López, A. Lopo, R. Lorenzo, C.P. Martínez Pereiro, Mª X. Nogueira Pereira, B.P. Novoneyra Rei, U. Novoneyra Rei, A. Patiño, X.B. Reza, C. Rodríguez Fer, O. Rodríguez González, M. Rivas Barrós, M. Ledo Andión, M. González González, R. Álvarez e X.L. Rodríguez Montederramo, C. Búa, J.F. Neira Pérez.
Descargar PDF [5,57 Mb]


Boletín nº 370

Ramón Piñeiro, 2009.
Artigos de A. Santamarina Fernández, B. Casal, J.L. Meilán Gil, C. Nogueira, X.M. Dasilva, R. Villares, V. Fernández Freixanes, A. Torres Queiruga, X.L. Rodríguez Montederramo, A.I. Boullón Agrelo, M. Fernández-Couto Tella, X.A. García López, H. Monteagudo e S. Viso, X. Prada Rodríguez, X. Xove Ferreiro.
Descargar PDF [4,2 Mb]


Boletín nº 369

Xosé María Álvarez Blázquez, 2008.
Artigos de A. Acuña, L. Alonso Girgado, A. Álvarez Cáccamo, X.Mª Álvarez Cáccamo, E. Álvarez Rey, X.R. Barreiro Fernández, C.L. Bernárdez, M. Bragado, D.X. Cabana, M. Forcadela, V. Fernández Freixanes, C. García Martínez e F. Acuña Castroviejo, J.M. González Troncoso, E. Iglesias Almeida, X.L. Méndez Ferrín, E. Méndez Quintas, R. Nicolás Rodríguez, X.R. Pena, C. Pérez-Fonterosa Antón, R. Sánchez Bargiela.
Descargar PDF [4,33 Mb]


Boletín nº 368

María Mariño, 2007.
Artigos de C. Blanco, M. Fernández Rodríguez, A. López-Casanova, Mª Lopo, Mª X. Nogueira Pereira, O. Novo, A. Romaní, D.X. Cabana, R. Álvarez Blanco, X.L. Méndez Ferrín.
Descargar PDF [14,7 Mb]


Boletín nº 367

Manuel Lugrís Freire, 2006.
Artigos de L. Alonso Girgado e Mª Vilariño Suárez, E. González Seoane, X. Campos Villar, M. Lugrís Rodríguez, I. Ogando, L. Tato Fontaíña, X.L. Axeitos Agrelo, X. Neira Vilas, X. Ferro Ruibal, R. Álvarez e X.L. Rodríguez Montederramo, M. Fernández-Couto Tella, M. González González, R. Mariño Paz e D. Suárez Vázquez.
Descargar PDF [6,5 Mb]


Boletín nº 366

Lorenzo Varela, 2005.
Artigos de X. Alonso Montero, C. Blanco, G. Ferreiro Fente, X.A. García López, J.R. López García, D. Salgado, L. Varela, X.L. Axeitos, X. Neira Vilas, R. Álvarez Blanco e X.L. Rodríguez Montederramo, X.R. Barreiro Fernández.
Descargar PDF [21,5 Mb]


Boletín nº 365

Xaquín Lorenzo Fernández "Xocas", 2004.
Artigos de M. Caamaño Suárez, F. Calo Lourido, F. Fariña Busto e X. Rodríguez González, X. Ferro Ruibal, C. García Martínez e Mª-X. Fernández Cerviño, M. González González, C. González Pérez, X.R. Mariño Ferro, T. Soeiro, X.M. González Reboredo, R. Álvarez e X.L. Rodríguez Montederramo.
Descargar PDF [14,8 Mb]


Boletín nº 364

Antón Avilés de Taramancos, 2003.
Artigos de L. Alonso Girgado, X.Mª Álvarez Cáccamo, X.L. Axeitos, A. Capelán, X. Carro, X. Castro Rodríguez, M.A. Fernán-Vello, R. Fonte Crespo, A. Tarrío Varela, S. García-Bodaño Zunzunegui, L. Pozo Garza, X. Torres, X. Alonso Montero, R. Álvarez e X.L. Rodríguez Montederramo.
Descargar PDF [3,25 Mb]


Boletín nº 363

Padre Sarmiento, 2002.
Artigos de X. Alonso Montero, X.R. Barreiro Fernández, F. Díaz-Fierros Viqueira, X. Ferro Ruibal, H. Monteagudo Romero, X.L. Pensado Tomé, F. Pereira González, F. Rodríguez Lestegás, A. Santamarina Fernández, X.L. Méndez Ferrín, R. Álvarez Blanco e X.L. Rodríguez Montederramo, D. Bernal, M. Dans, X.Mª. Dobarro e A. Méndez, F. Fernández Rei.
Descargar PDF [5,53 Mb]


Boletín nº 362

Eladio Rodríguez González, 2001.
Artigos de X.C. Gómez Alfaro, V. Álvarez Ruiz de Ojeda, C. Delgado Corral, O. Rodríguez González, I. Seoane, X. Alonso Montero, X.R. Barreiro Fernández, A. López-Casanova, X.Mª Dobarro Paz, X. Ferro Ruibal.
Descargar PDF [3,4 Mb]


Boletín nº 361

Manuel Murguía, 2000.
Artigos de V. Álvarez Ruiz de Ojeda, X. Alonso Montero, X.G. Beramendi, X. Antonio Durán, R. Fonte, A. Belén Fortes López, R. Chacón Calvar, H. Monteagudo, M. Martinón-Torres, F. Pereira González.
Descargar PDF [2,05 Mb]


Axenda de actos Ver todos
Mércores 25 de xaneiro de 2017 / 20:00 h
Presentación en Pontevedra do 'BRAG' dedicado a Xosé Filgueira Valverde

Novas da Academia

Subscríbete

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

Descargar

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Consultar

Hemeroteca Virtual Galicia nas páxinas dos seus xornais.

IR

Cuberta do Boletín 375

Boletín da Real Academia Galega
nº 375

Descargar

Cadernos de Lingua
nº 35

Descargar