Tweet
xunta2 preposición1 Ao lado de, cerca de. Colle o libro que está xunta o caixón. Vai xunta el. SINÓNIMO onda2 FRASES E EXPRESIÓNS CON xunta A xunta de locución preposicional Á beira de, cerca de. OBSERVACIÓNS: Úsase con verbos que expresan movemento Chegou a xunta da rapaza. SINÓNIMO xunta de Á xunta da noite locución adverbial Á noitiña. Chegaron á xunta da noite. Xunta de locución preposicional A xunta de. Foi xunta do avó para que lle contase un conto.

Últimas actualizacións
Antes e despois de xunta
xunta 2
Palabra á toa
  • afogado
    (feminino: afogada) participio1 Participio do verbo afogar. adxectivo2 [Lugar] de extensión moi reducida para a función á que se destina, ou que ten escasa ventilación. Traballa nun local moi afogado. SINÓNIMOS abafadizo, afogadizo ANTÓNIMO desafogado substantivo3 Persoa que sente afogo ante calquera dificultade. É un afogado, ten medo a todo. CONFRONTAR abafadizo, abafado, afogadizo4 Persoa que morreu por asfixia, en particular na auga. Na Costa da Morte hai moitas cruces en memoria dos afogados.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos