Tweet
xunta2 preposición1 Ao lado de, cerca de. Colle o libro que está xunta o caixón. Vai xunta el. SINÓNIMO onda2 FRASES E EXPRESIÓNS CON xunta A xunta de locución preposicional Á beira de, cerca de. OBSERVACIÓNS: Úsase con verbos que expresan movemento Chegou a xunta da rapaza. SINÓNIMO xunta de Á xunta da noite locución adverbial Á noitiña. Chegaron á xunta da noite. Xunta de locución preposicional A xunta de. Foi xunta do avó para que lle contase un conto.

Últimas actualizacións
Antes e despois de xunta
xunta 2
Palabra á toa
  • desguedellar
    /verbos/desguedellar.html Para todas as acepcións SINÓNIMOS despeitear(se), espeluxar(se), espenuxar(se), ANTÓNIMO peitear(se) verbo transitivo1 Desordenar o cabelo a [alguén]. Desguedellouno na pelexa. verbo pronominal2 Deixar de ter ordenado o cabelo. Desguedellouse co vento.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos