Tweet
toqueira substantivo femininoTobo O coello meteuse na toqueira antes de que o puidésemos coller.

Últimas actualizacións
Antes e despois de toqueira
toqueira
Palabra á toa
  • desaclimatar
    /verbos/desaclimatar.html verbo transitivo Deshabituarse ao clima do lugar de orixe. Ao volver ao seu país notou que se desaclimatara.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos